Så kan undersökningar hjälpa företaget framåt

Som entreprenör och ledare älskar du ditt företag. Det är som det ska vara, du har trots allt jobbat hårt för det. När man driver ett företag kan man dock bli lite ”hemmablind” och därmed inte se alla nyanserna i hur kunderna och medarbetarna upplever organisationen. Det är här som kund- och medarbetarundersökningar kommer in i bilden.

Genomför kundundersökningar

En kundundersökning via Questback kan effektivt hjälpa dig att få en mer nyanserad bild av hur ditt varumärke upplevs av din målgrupp. Om företaget är på väg åt rätt håll kan detta bland annat mätas i olika undersökningar. Alla företag behöver jobba på kundrelationerna och om kunderna uppskattar företaget är hälften redan vunnet. Svaren på kundundersökningen kan fungera som bra riktlinjer för vad du behöver jobba vidare på. Var lyhörd så når du dit!

Genomför medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar via Questback säger en hel del om hur organisationen upplevs inifrån. Det är inte alltid som de anställda vågar berätta vad de känner och tycker direkt till dig som ledare. Tack vare anonyma undersökningar kan du ändå få en bra bild av läget. Om du skulle märka av en särskild trend i svaren kan du alltid lyfta detta med alla, utan att peka ut någon. Målet är så klart att ha en organisation där alla trivs. Det är så du skapar lönsamhet i längden.

Att bli företagare