Alternativa finansieringslösningar för ditt företag

En av de stora utmaningarna när du ska starta ett företag är att ordna finansiering. Med detta avses enkelt förklarat att du ska skaffa pengar så att du har möjlighet att starta företaget och även driva det till dess att företaget går med vinst och själv genererar de medel som behövs.

Har du själv inte tillräckligt med kapital är de vanliga formerna för finansiering att företaget använder sig av företagslån eller att du kontaktar investerare som köper in sig i ditt företag. Beviljas inte ditt företagslån och du inte heller hittar, eller inte är intresserad av externa investerare, måste du vara kreativ och finna alternativa finansieringslösningar. I det följande kommer du att få ett par tips på sådana lösningar.

Pantsätt dina smycken för att finansiera ditt företag

Har du tillgång till smycken kan det vara ett alternativ att du pantsätter dessa via belonapantbank.se som är en ny och mycket intressant lösning. Därefter kan du använda de pengarna i samband med uppstarten av ditt företag. Belonapantbank.se fungerar som en vanlig pantbank men du behöver inte bege dig till ett lokalt pantbankskontor. I stället kan du sitta kvar i soffan, oavsett var i Sverige som denna befinner sig, och belåna dina smycken.

Du skickar dina smycken via PostNord till Belonapantbank.se och får därefter ett låneerbjudande som du själv väljer om du vill acceptera. Försändelsen som du skickar smyckena med är försäkrad varför du inte behöver vara orolig för att dina smycken ska försvinna under transporten. Accepterar du erbjudandet har du pengarna på ditt konto i princip redan samma dag. Därefter har du tre månader på dig att betala tillbaka ditt lån och när lånet är återbetalt får du tillbaka dina smycken.

Finansiera ditt företag via crowdfunding

Ett allt vanligare alternativ för att finansiera nystartade företag är crowdfunding. Detta innebär enkelt förklarat att du vänder dig till allmänheten som får möjlighet att investera i ditt företag mot att de får rätt till framtida vinster alternativt att de blir delägare i företaget.

Det finns egentligen inte något som hindrar att du själv skapar en hemsida på internet och hanterar en egen crowdfunding för ditt företag. Emellertid är regelverket komplicerat och i de flesta situationer är det en bättre lösning att du använder dig av någon av de olika webbplatser som är specialiserade på just crowdfunding. Då kan du vara säker på att finansieringen sker enligt gällande regler samtidigt som du kan fokusera på att driva ditt företag.