Enskild näringsverksamhet

En företagsform som finns är enskild näringsverksamhet. Den innebär att en privatperson äger hela företaget, driver det samt har ansvaret. Det finns inte riktigt någon gräns mellan själva företaget och dig som äger det. Enskild näringsverksamhet har även benämningen enskild firma.

Inte en juridisk person

Den enskilda näringsidkaren är inte en juridisk person. Det är ditt personnummer, som företagarens ägare, som kommer användas som organisationsnummer. Detta innebär att det är du personligen som ansvarar för förpliktelserna som tillkommer för företaget, till exempel avtal och skulder. Det innebär även att det är du som ägare som hyr lokal, är en del i domstolsprocessen och så vidare. Du är dessutom den som måste betala eventuella skulder. Dock kan du minska din risk genom en företagsförsäkring.

Anställda

Trots att det är du som ”är” företaget kan du ha flera anställda. Det enda du måste tänka på är att registrera dig hos Skatteverket som arbetsgivare annars kan du stöta på problem.

Bokföring

Det är viktigt att du bokför alla ekonomiska transaktioner i ditt företag. Dock behöver du inte ha revisor ifall du inte vill eller inte kan på grund av någon anledning.

Skulle du ha flera verksamheter i din enskilda näringsverksamhet bör du bokföra alla verksamheter tillsammans. Du betalar även skatten för alla verksamheter tillsammans.

Du kan ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet. Du bokför de olika verksamheterna tillsammans och betalar skatt för dem tillsammans.

Personer under 18 år

Det är möjligt för personer som är mellan 16 år till 18 att driva företag. Dock behöver du din förmyndares samtycke. Du behöver även samtycke från en överförmyndare vilket finns i alla kommuner.