Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är ett alternativ till företagande om du tillsammans med minst två andra är intresserad av att driva en verksamhet tillsammans.

Alla medlemmar i föreningen ska, av deltagandet, få ekonomiskt utbyte. Det kan vara anställning, sänkta kostnader eller bättre pris. Föreningen bör alltså främja de ekonomiska intressen medlemmarna har. Men föreningen kan även främja andra intressen, så länge det ekonomiska är det som dominerar.

Tre som startar plus tre medlemmar

För att starta en ekonomisk förening måste ni vara minst tre personer. Men det krävs även att du har ytterligare tre som blir medlem. Det kan vara både fysiska och juridiska personer. Alla som är med bör betala en medlemsinsats, de har då rätten att vara med att diskutera och bestämma de grundläggande reglerna som gäller. Medlemsinsatsen behöver inte vara stor, den kan vara endast en krona.

I er förenings stadgar har ni dessutom rätt att bestämma vem som får bli medlem och vem som inte får det. Det kan vara så att ni väljer att föreningen endast är öppen för en viss yrkesgrupp eller de som bor inom ett bestämt område.

Alla medlemmar som bidrar med den ekonomiska delen i föreningen har alltid några bestämda uppgifter. De kan delta som leverantörer, konsumenter, ha olika uppdrag eller genom att jobba i föreningen.