Förbättra likviditeten i företaget

Vare sig du är nyföretagare eller drivit din verksamhet ett längre tag är det alltid fördelaktigt att ha en plan för förbättrad ekonomi i företaget. Med större likviditet kan du känna dig trygg med att företaget klarar av att betala sina skulder och når sina åtaganden. Det finns flera sätt att förbättra ekonomin i företaget, både på kort och på längre sikt.

Med hjälp av delgivning från Intrum kan du få snabb assistans på området, vilket gör att du enkelt kan lyckas med rätts- och inkassoprocesser. Här får du skräddarsydd hantering av delgivning, där du kan diskutera dina behov i förväg så att du får en tjänst som passar ditt företag. Med framgångsrik inkassohantering och delgivning ökar du likviditeten i företaget och behöver inte vänta på att få in pengarna.

Skapa en god likviditet

Hur bra likviditet ditt företag har är ett bra mått på hur effektiv verksamheten är i att betala utgifter och räkningar. Likviditeten visar skillnad på ingående och utgående pengar. För att driva ett framgångsrikt företag behöver du kunna sköta dess betalningar, och det finns flera åtgärder du kan införa för att förbättra företagets likviditet. Ett första steg är att se över organisationens kostnader. Det kan vara en enklare och snabbare åtgärd att skala ner kostnaderna framför att öka försäljningen för att skapa ett bra resultat.

Exportföretagens utmaningar

Som exportföretag kan du ha särskilda utmaningar med likviditeten. Den kan pressas av långa betaltider och stora ordervolymer, vilket gör det särskilt viktigt att hitta lösningar för stärkt likviditet. Du kan till att börja med ta reda på vilket behov som finns. Att se behoven innan de uppkommer är viktigt, särskilt när din verksamhet gör nysatsningar. Du kanske vill köpa in nya maskiner, öka varulagret och bygga om lokalerna. Många företag behöver också utöka personalstyrkan med jämna mellanrum. Kreditgivare och banker behöver känna till vilka behov som finns för att kunna hjälpa dig att skapa stärkt likviditet när så behövs. Här behöver du göra en rejäl analys av kassaflödet, där det går att se hur utgifter och intäkter uppkommer i affärsprocessen. Det är också nödvändigt att veta när underleverantörerna betalas och när det uppstår finansieringsbehov.

Du kan välja att belåna och sälja företagets fakturor för att stärka verksamhetens likviditet. Om du väljer att sälja fakturorna brukar du få mellan 96 till 99 procent av fakturavärdet inom ett dygn. Säljer du fakturan utan regress är det köparen som står för kreditrisken, vilket brukar vara det normala förfarandet vid fakturaförsäljning. Detta kan vara ett bra sätt att snabbt förbättra likviditeten, men du säljer också bestämmanderätten, hanteringen och rätt till eventuella inkasso- och förseningsavgifter. Då har du inte någon kontroll över hur kunden behandlas i själva betalningsskedet, vilket kan vara en nackdel för att behålla och rekrytera nya kunder.

Att bli företagare