Säkerhet för företagaren

Om du som företagare någon gång känt dig lite otrygg i något sammanhang eller kanske rentav varit utsatt för någon form av inbrott eller intrång är det definitivt dags att ta itu med säkerhetsfrågan. Gör inte misstaget att vänta tills det värsta redan har hänt. Det finns många varianter på säkerhetslösningar och skydd så det går alltid att hitta den nivå på skydd som just du och din verksamhet behöver för tillfället.

Riskbedömning och personsäkerhet

Det allra första steget är att kontakta ett seriöst och flexibelt säkerhetsföretag för en genomgång av din tänkta verksamhet och låta proffsen göra en riskbedömning redan i samband med starten av ditt företag. Kanske behövs någon form av individuellt skydd för utsatta personer som behöver ha en möjlighet att larma om det finns risk för rån till exempel? Finns det en hotbild även mot familjen kan ditt säkerhetsföretag föreslå något lite mer omfattande som alltid skräddarsys efter de behov och förutsättningar som finns. Berörda personer kan också behöva utbildning för att själva kunna hantera situationen så bra som möjligt. Även detta kan naturligtvis ett professionellt säkerhetsföretag bistå med, så alla får lära sig hur de ska agera och tänka för att minska riskerna.

Visselblåsning och arbetsplatskontroller

Risker kan vara många olika saker och ofta blir de uppmärksammade vid så kallad visselblåsning, det vill säga någon form av system där till exempel anställda kan larma om missförhållanden på arbetsplatsen. Seriösa säkerhetsföretag kan ofta erbjuda färdiga system och processer för en trygg visselblåsningsfunktion där både den som ”visslar” och den som tar emot informationen kan känna sig trygga. Ditt säkerhetsföretag kan ta hand om hela processen och dessutom bistå om det behövs ytterligare hjälp och stöd.

Utbildning inom säkerhetsområdet

Begreppet säkerhet kan vara väldigt brett och för att agera på rätt sätt i en krissituation av något slag behövs utbildning. Ett exempel som många känner till är brandövningar där man tränar på att utrymma byggnaden om det börjar brinna. Det finns även andra tänkbara händelser som terrordåd, evakueringar eller andra plötsliga oförutsedda händelser. Säkerhetsexperter och säkerhetsföretag har lång erfarenhet av alla möjliga typer av risksituationer och kan därför erbjuda utbildning och föreslå olika åtgärder för att förebygga att det värsta händer. Är du ansvarig för ett företag, en organisation eller något liknande är det alltid klokt att ta kontakt med ditt säkerhetsföretag redan idag och diskutera igenom era behov. Då kan ni tillsammans lägga upp en tydlig plan för vad som ska göras och när det ska göras.